Prefabrik çelik yapı ve inşaat sektöründe öncü konumunu ve kapasitesini optimum düzeyde arttırarak sürdüren, insana değer veren, değişime ve yeniliğe açık, dünya standartlarında bir şirket olarak kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, iş sağlığına ve güvenliğine, çevreye duyarlı çalışmayı prensip edinen, yüksek kalitede dünya standartları ile uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından ve dinamizminden güç alan, insan odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını ihtiyaç duyulan, arzu edilen ve beklenen bir şekilde kullanmaktır.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz;

İnsanın elde tutulabilmesi, kaynak ihtiyacının karşılanabilmesi ve geleceğe güvenle bakabilen organizasyon (kurumsal  yapının) yapısının oluşturulabilmesi amacı doğrultusunda, sürdürülebilir düzeyde pratik, uygulanabilir düzeyde yenilikçi ve dinamik bir yapı ile;

İnsan kaynakları uygulamalarını takip etmek, katma değer katacak uygulamaları entegre etmek ve iç hizmet felsefesi gereği insana daha kaliteli iş ve yaşam dengesi sunabilen kurumsal yapının tahsis edilebilmesi için ihtiyaç duyulan İnsan kaynakları yaklaşımlarını hayata geçirmektir.

Politikamızın temel ilkeleri;

 1. Din, dil, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, fırsat eşitliği çerçevesinde çalışan istihdam eder, çalışan memnuniyetine önem veririz.
 2. Şirket hedeflerini kendi hedefleri kabul eden, bu hedefler doğrultusunda inisiyatif almaktan çekinmeden yoluna devam eden ve kararlarının sonuçlarına katlanabilecek sorumluluk bilincine sahip yöneticiler yetiştiren kurumsal çevre yapısını benimseriz.
 3. Sürekli gelişimi hedefleyen fikirlerini cesurca savunabilen genç yeteneklere saygı duyar dinamizmi ve yeniliği destekleriz.
 4. İnsan sağlığı ve iş güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve ergonomik bir çalışma ortamı oluşturmaya önem veririz.
 5. İş tatmini, motivasyon ve örgüte bağlılığı azaltan stres kaynaklarını ortadan kaldırmak için mücadele ederiz.
 6. Eğitime ve kurumsal gelişime önem veririz.
 7. Üniversite öğrencilerine staj imkanı, başarılı stajyerlerimize iş imkanı sunarız.
 8. Kurum içi iletişimde açık ve şeffaf bir iletişim ortamı sağlamayı hedefleriz.
 9. Özlük haklarını korur daha iyisini nasıl sunabilirizi ararız.
 10. Çalışanlarımızın beklentilerini karşılayabilmek için çaba sarfederiz.
 11. İnsana verdiğimiz değeri kriz dönemlerinde göstermiş olduğumuz fedakarlıklarla ifade etmeyi tercih ederiz.