Nuriş Prefabrik Yapı  en üst kalite seviyesinde üretim ve montaj faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bağlamda doğal çevrenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması, çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi ana hedefleri arasındadır. Bu nedenle aşağıdaki konuların teminini ve sürekliliğini sağlayacağını taahhüt eder:

  • Çevre ve İSG performansının sürekli iyileşmesini sağlamak;
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki yasal ve diğer (İşveren, Yerel,..vb.) şartlara uymak;
  • Çevresel etkileri ve İSG risklerini en aza indirecek önlemleri almak;
  • Teknolojik seçenekleri uygulayarak ve doğal kaynakları etkin kullanarak, atıkları en aza indirmek veya ortadan kaldırmak, kirliliğinin önlenmesini sağlamak;
  • Sürdürülebilir gelişme hedefiyle, mühendislik prensipleri çerçevesinde yatırımlarımızda Çevre ve İSG performansımızı iyileştiren teknolojileri uygulamak;
  • Tüm çalışanların bireysel İSG sorumluluklarının ve Çevre bilincinin farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
  • Proje uygulama safhalarında, Çevre etkilerini, Sağlık ve Güvenlik risklerini en aza indirecek şekilde uygulamalar yapılmasını sağlamak;
  • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevreyi etkileyebilecek konularda çalışanların katılımını sağlamak;
  • Şartlara uygunluğun devam ettirilmesi için Çevre ve İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek;